Praktijknieuws

Personalia (maart 2021)

Op dit moment zijn er 2 enthousiaste artsen in onze praktijk in opleiding. Op 1 september 2020 is dokter M. van Burg begonnen aan de laatste stage van haar opleiding tot huisarts. Op 1 maart is dokter T. Hardam gestart met zijn stage in Arnemuiden. Wij hopen hen beiden een prettige en leerzame stage te bieden. En we danken u bij voorbaat voor uw medewerking.Spreekuren (februari 2021)

Als het nodig is om het spreekuur te bezoeken dan bent u van harte welkom. Uiteraard hanteren wij in de praktijk de grootst mogelijke zorgvuldigheid en nemen we diverse maatregelen om de patiënten en de praktijkmedewerkers te beschermen:

  1. Indien mogelijk beantwoorden we uw vraag telefonisch of via mail. Dit kan veilig en snel via MijnGezondheid.net.
  2. We stellen u telefonisch een aantal vragen om het risico op COVID-besmetting in te schatten.
  3. Bij bezoek aan de praktijk is een niet-medisch mondneusmasker verplicht. 
  4. Uiteraard staan de stoelen in de wachtkamer op 1,5 meter afstand van elkaar.
  5. We plannen minder patiënten in dan anders zodat de wachtkamer zo leeg mogelijk blijft. Het aantal wachtenden in de wachtkamer proberen we verder te beperken door iedereen te vragen om niet te vroeg te komen. Tot slot zullen de spreekuren meer verspreid over de dag plaatsvinden waarbij zo weinig mogelijk artsen tegelijkertijd spreekuur doen. Hierdoor kan het gebeuren dat uw favoriete dokter niet beschikbaar is op het door u gewenste tijdstip. We vragen uw begrip hiervoor.

Wij vragen u dringend om NOOIT ZONDER AFSPRAAK naar de huisartsenpraktijk of de Huisartsenpost te gaan.

Voor meer informatie verwijzen wij u naar de website van het RIVM en www.thuisarts.nl/corona.


We rekenen op uw begrip! Alleen samen kunnen we verspreiding van het virus voorkomen!SOA-spreekuur (februari 2021)

Sinds 1 februari 2021 kunt u in onze praktijk bij de doktersassistente terecht voor uw vragen, onderzoek of behandeling van SOA's (seksueel overdraagbare aandoeningen). Er is hiervoor een apart SOA-spreekuur dat gehouden wordt door de doktersassistente onder supervisite van de huisarts. 


Hoe maakt u de afspraak? 
U kunt voor dit spreekuur telefonisch een afspraak maken. Aan de telefoon wordt afhankelijk van uw klachten gekeken of u een afspraak krijgt bij de doktersassistente of bij de huisarts. Zowel mannen als vrouwen kunnen een afspraak maken op het SOA spreekuur. 
Waarom een SOA test aanvragen? 
Dit kan als u bijvoorbeeld een nieuwe relatie heeft, omdat u onveilig heeft gevreeën of als u klachten heeft die kunnen passen bij een SOA. 
Wat zijn de kosten? 
Het consult bij de doktersassistente of bij de huisarts is gratis. De kosten voor het SOA-onderzoek gaan van het eigen risico af. Tijdens het spreekuur kan er een schatting van de kosten gegeven worden. 
Schroom niet en neem contact op met de praktijk voor het maken een afspraak.  

 


Landelijk Schakelpunt (LSP) (januari 2019)

Per 1 januari 2012 is het ministerie van VWS gestopt met de ondersteuning van de ontwikkeling van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Als reactie op dit besluit hebben 5 koepelorganisaties van zorgaanbieders samen met Zorgverzekeraars Nederland afspraken gemaakt over de financiering van de infrastructuur zonder overheidssteun. Hierdoor werd een private doorstart alsnog mogelijk en is het Landelijk Schakel Punt ontstaan. Via dit LSP kunnen zorgverleners de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Uw medische gegevens worden echter alleen gedeeld met andere zorgverleners als u hier vooraf toestemming voor geeft.


Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten deze toestemming verlenen. Door allerlei omstandigheden kan het immers voorkomen dat u terecht komt in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener uw belangrijkste medische gegevens kan inzien.

Geef vandaag nog uw keus door aan de huisarts of de assistente. Kom langs, stuur een bericht naar info@arnemedi.nl of ga naar www.ikgeeftoestemming.nl om uw toestemming online te regelen.Uitwisseling medische gegevens ziekenhuis (januari 2019)

Sinds enkele jaren kan de behandelend huisarts via het Zorgportaal gegevens van ADRZ-patiënten inzien. De toepassing is zo ingericht dat de huisarts direct inzage heeft in alle relevante gegevens van zijn patiënten, zoals uitslagen van onderzoeken, voorgeschreven medicijnen en behandelingen. De digitale inzagemogelijkheid maakt bellen, mailen of faxen in de meeste gevallen overbodig. Het Zorgportaal biedt ook de mogelijkheid om nuttige informatie als telefoonnummers voor spoedoverleg of werkprotocollen na te slaan.


Uiteraard is het inzien van gegevens streng beveiligd en aan strikte voorwaarden verbonden. Alleen wanneer sprake is van een behandelrelatie tussen arts en patiënt mogen gegevens worden ingezien. Sinds dit jaar moeten patiënten toestemming geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens. Tot dusver hebben ruim 13.000 Zeeuwse patiënten dat gedaan via de website zorgplazazeeland, een samenwerkingsverband van ziekenhuis, huisartsen en apothekers. Dat is slechts een klein deel van het patiëntenbestand van het ADRZ.

 

Volgens het ziekenhuis zien nog onvoldoende mensen de noodzaak in van uitwisseling en wachten zij tot zich een acute aanleiding voordoet. Dat is risicovol, bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer van een ongeval per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp wordt gebracht. Juist dan moeten artsen en verpleegkundigen snel de medische gegevens van de patiënt kunnen achterhalen. Toestemming geven kan gewoon thuis via www.zorgplazazeeland.nl.