Praktijknieuws

Personalia (januari 2019)

Op 1 september 2018 is opnieuw een enthousiaste arts in onze praktijk begonnen aan de opleiding tot huisarts: dokter Wierenga. Hij deed voordat hij aan de opleiding begon ervaring op op de afdeling neurologie en de Spoedeisende Hulp. Dokter Wierenga werkt bij ons tijdens het eerste deel van zijn opleiding. Dokter De Kuyper is zijn opleider. 

Per 1 december is dokter Meerhof aan het laatste deel van haar opleiding tot huisarts begonnen. Zij heeft ervaring in de psychiatrie en de Spoedeisende geneeskunde. Dokter Roelofsen is haar opleider.

Wij hopen hen beiden een prettige en leerzame stage te bieden. En we danken u bij voorbaat voor uw medewerking.

 

Landelijk Schakelpunt (LSP) (januari 2019)

Per 1 januari 2012 is het ministerie van VWS gestopt met de ondersteuning van de ontwikkeling van het landelijk Elektronisch Patiënten Dossier. Als reactie op dit besluit hebben 5 koepelorganisaties van zorgaanbieders samen met Zorgverzekeraars Nederland afspraken gemaakt over de financiering van de infrastructuur zonder overheidssteun. Hierdoor werd een private doorstart alsnog mogelijk en is het Landelijk Schakel Punt ontstaan. Via dit LSP kunnen zorgverleners de belangrijkste gegevens uit uw huisartsdossier opvragen én een overzicht van de medicijnen die u gebruikt. Uw medische gegevens worden echter alleen gedeeld met andere zorgverleners als u hier vooraf toestemming voor geeft.


Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten deze toestemming verlenen. Door allerlei omstandigheden kan het immers voorkomen dat u terecht komt in de spreekkamer van een onbekende arts, bij een andere apotheek of bij de huisartsenpost. Dan is het belangrijk dat de zorgverlener uw belangrijkste medische gegevens kan inzien.

Geef vandaag nog uw keus door aan de huisarts of de assistente. Kom langs, stuur een bericht naar info@arnemedi.nl of ga naar www.ikgeeftoestemming.nl om uw toestemming online te regelen.


Uitwisseling medische gegevens ziekenhuis (januari 2019)

Sinds enkele jaren kan de behandelend huisarts via het Zorgportaal gegevens van ADRZ-patiënten inzien. De toepassing is zo ingericht dat de huisarts direct inzage heeft in alle relevante gegevens van zijn patiënten, zoals uitslagen van onderzoeken, voorgeschreven medicijnen en behandelingen. De digitale inzagemogelijkheid maakt bellen, mailen of faxen in de meeste gevallen overbodig. Het Zorgportaal biedt ook de mogelijkheid om nuttige informatie als telefoonnummers voor spoedoverleg of werkprotocollen na te slaan.


Uiteraard is het inzien van gegevens streng beveiligd en aan strikte voorwaarden verbonden. Alleen wanneer sprake is van een behandelrelatie tussen arts en patiënt mogen gegevens worden ingezien. Sinds dit jaar moeten patiënten toestemming geven voor de uitwisseling van hun medische gegevens. Tot dusver hebben ruim 13.000 Zeeuwse patiënten dat gedaan via de website zorgplazazeeland, een samenwerkingsverband van ziekenhuis, huisartsen en apothekers. Dat is slechts een klein deel van het patiëntenbestand van het ADRZ.

 

Volgens het ziekenhuis zien nog onvoldoende mensen de noodzaak in van uitwisseling en wachten zij tot zich een acute aanleiding voordoet. Dat is risicovol, bijvoorbeeld wanneer een slachtoffer van een ongeval per ambulance naar de Spoed Eisende Hulp wordt gebracht. Juist dan moeten artsen en verpleegkundigen snel de medische gegevens van de patiënt kunnen achterhalen. Toestemming geven kan gewoon thuis via www.zorgplazazeeland.nl.