MijnGezondheid.net

MijnGezondheid.net is een patiëntportaal waarmee u online zelf gezondheidszaken kunt regelen. Om gebruik te kunnen maken van MijnGezondheid.net moet u zich eerst aanmelden. MGn maakt gebruik van een veilig, besloten netwerk op internet, zoals dat bekend is van internetbankieren.
Wat kunt u doen met MijnGezondheid.net? 
  • Afspraak maken in de agenda van uw huisarts. Plan zelf een afspraak in de agenda van uw huisarts of praktijkondersteuner.

  • Herhaalrecepten bestellen. Bestel uw herhaalrecept veilig online. 

  • e-Consult. Stel een (niet-dringende) vraag en krijg per mail antwoord. 

  • Laboratoriumuitslagen. Zie uw bloed- en urine-uitslagen online in.

  • Reisdocumenten. Voor u op reis gaat, kunt u zelf een actueel overzicht printen van uw medicijnen.

De genoemde diensten zijn ook op uw smartphone of tablet beschikbaar met de (gratis) bijbehorende app Medgemak!


Uw medisch dossier is op dit moment al geschikt voor het gebruik van Mijngezondheid.net. De definitieve aanmelding kan alleen door u zelf gebeuren, met uw DigiD. Na uw aanmelding krijgt u een bevestiging dat alles rond is.

Wij hopen dat u net zo enthousiast bent als wij over deze nieuwe online mogelijkheden!

En uiteraard kunt u voor meer informatie terecht bij de assistente of de huisarts.


Let op: MijnGezondheid.net maakt gebruik van een veilig, besloten netwerk op internet, zoals dat bekend is van internetbankieren. Om in te loggen op MijnGezondheid.net heeft u een DigiD met sms-functie nodig of kunt u gebruik maken van de DigiD app. MGn voldoet daarmee aan de hoogste eisen die de Nederlandse overheid stelt aan het beveiligen van omgevingen waarin de patiënt online inzage heeft in zijn medische gegevens. Via deze inlogprocedure kunt u er vanuit gaan dat alle communicatie vertrouwelijk blijft en uw dossier ook echt alleen door u en door de zorgverlener kan worden ingezien. Maakt u nog geen gebruik van de DigiD app of DigiD met sms-functie dan dient u deze eerst aan te vragen op DigiD.nl.

Inloggen bij Mijngezondheidnet.nl kunt u HIER.