Algemeen


De praktijk is gevestigd in het gezondheidscentrum ‘Arnemedi’, een voormalige kleuterschool die in 1995 grondig is verbouwd. In het gebouw is ook een fysiotherapiepraktijk en een uitdeelpost van apotheek Welsinge (Middelburg-Zuid) gevestigd. Begin 2010 vond een flinke uitbreiding van het pand plaats waarbij zowel de huisartsen als de fysiotherapeuten meer ruimte hebben gekregen. In onze huisartsenpraktijk werkt een enthousiast team dat bestaat uit 3 huisartsen, 1 verpleegkundig specialist (in opleiding), 5 praktijkondersteuners, 6 praktijkassistentes en 2 praktijkmanagers. Meestal zijn er 1 of 2 huisartsen-in-opleiding aanwezig en soms een stagiaire van de opleiding tot praktijkassistente. Sinds mei 2007 is onze praktijk gecertificeerd door het Nederlands Huisartsen Genootschap. Het keurmerk NHG-Praktijkaccreditering® laat zien dat in onze huisartsenpraktijk systematisch en continu wordt gewerkt aan kwaliteitsverbetering van de geboden zorg. Met aandacht voor organisatie en praktijkvoering, medisch handelen en het oordeel van de patiënt. 

De praktijk is dagelijks geopend van 8.00 tot 17.00 uur. Tussen 12.00 en 13.00 uur en tussen 16.00 u en 17.00 uur zijn we alleen bereikbaar voor spoedgevallen.

Voor meer informatie verwijzen we u naar de praktijkfolder.


Inschrijving

Onze praktijk is open voor inschrijving van nieuwe patiënten. Voorwaarde hierbij is wel dat u binnen ons praktijkgebied woont (zie onder). Download hier het inschrijfformulier. Om privacy-redenen adviseren wij om dit uit te printen, in te vullen en in te leveren op de praktijk.


Praktijkgebied

Het praktijkgebied van Huisartsenpraktijk Arnemuiden omvat Arnemuiden, Nieuw- en St. Joosland, Middelburg-Zuid (ten oosten van het Kanaal door Walcheren) en een klein gedeelte van Middelburg-Noord (zie plattegrond).